reserveer uw rondleiding

Artikel 1: Preambule

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing tussen Caves Bernard-Massard-8, rue du Pont – L-6773 Grevenmacher
Tél: +352 75 05 45-1 -Fax: +352 75 06 06 06 06 06.

(hierna “Wij” genoemd)

en elke persoon die een bezoek brengt aan of een aankoop doet via de website www.bernard-massard.lu (hierna “U” genoemd).

Elke internetgebruiker kan de algemene verkoopsvoorwaarden lezen op de website www.bernard-massard.lu (hierna de “Site” genoemd). Deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen, de toepasselijke voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op de Site op de datum van het plaatsen van uw bestelling.

 

Artikel 2: Contract

2.1 Voorwaarden voor het plaatsen van een bestelling

U verklaart dat u minstens 18 jaar oud bent en over de wettelijke bevoegdheid of ouderlijke toestemming beschikt om een bestelling te plaatsen op de site. Elke bestelling die op de site wordt geplaatst, moet beantwoorden aan de normale behoeften van een huishouden.

2.2 Stappen voor het sluiten van het contract

Na het plaatsen van uw bestelling sturen wij u een e-mail ter bevestiging van de elementen van uw bestelling en informeren wij u over de mogelijkheid om uw bestelling te wijzigen (inclusief het toevoegen of verwijderen van een artikel) tot de datum van verzending van uw artikelen.
Wij informeren u per e-mail wanneer uw artikelen worden verzonden. Deze e-mail vormt onze aanvaarding van uw bestelling en vormt daarmee de koopovereenkomst tussen ons en u.

 

Artikel 3: Prijs, beschikbaarheid en levering.

Onze prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en inclusief BTW.

Voor elke bestelling van meer dan 200 € inclusief BTW is de levering in Luxemburg gratis. Voor leveringen van minder dan 200 €, inclusief BTW, wordt een vast bedrag van 10 €, inclusief BTW, in rekening gebracht.

Voor elke levering in het buitenland zijn er extra kosten voor transport en inklaring. Om een prijsofferte voor levering in uw land te kunnen bekomen, kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze klantendienst via telefoon + 352 75 05 45 207, fax: + 352 75 92 36 of e-mail: order@bernard-massard.lu

Wij kunnen uw bestellingen accepteren voor zover de voorraad strekt. Wij kunnen u geen verdere details over deze beschikbaarheid verstrekken. Levertijden worden slechts ter informatie gegeven en in geen geval kunnen wij deze tijden garanderen.
Indien, ondanks onze waakzaamheid, de artikelen niet beschikbaar zijn, zullen wij u hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte brengen. (i) In het geval van onbeschikbaarheid binnen de gespecificeerde tijdslimieten, behouden wij het recht om contact met u op te nemen en u een vervangend artikel van gelijkwaardige kwaliteit en prijs aan te bieden. In het geval dat wij niet in staat zijn om u te voorzien van een artikel van gelijkwaardige kwaliteit en prijs, kunt u uw bestelling annuleren. (ii) in het geval van permanente onbeschikbaarheid, en als wij u geen artikel van gelijkwaardige kwaliteit en prijs kunnen leveren, wordt uw bestelling automatisch geannuleerd.

Wij herinneren u eraan dat uw betaalkaart alleen wordt gedebiteerd wanneer uw bestelling wordt verzonden. In het geval dat een artikel niet beschikbaar is en er geen vervangende artikelen aan u geleverd kunnen worden, zal uw betaalkaart niet in rekening worden gebracht.

Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat een beperkt aantal artikelen op onze site een prijsfout bevat. U kunt er echter zeker van zijn dat wij de prijzen tijdens de verzendprocedure van uw artikel zullen controleren.

Als de gecorrigeerde prijs lager is dan de prijs die op de site wordt weergegeven, passen wij de laagste prijs toe en sturen wij u uw artikel op. Als de gecorrigeerde prijs hoger is dan de prijs die op de site wordt weergegeven, informeren wij u en annuleren wij uw bestelling, tenzij u ervoor kiest om de bestelling tegen de nieuwe prijs te accepteren.

 

 Artikel 4: Douanerechten

Elke bestelling die op de Site wordt geplaatst en buiten Luxemburg wordt geleverd, kan worden onderworpen aan de belastingen en douanerechten die worden opgelegd wanneer het pakket op de plaats van bestemming aankomt. Deze douanerechten en eventuele belastingen met betrekking tot de levering van een artikel zijn voor uw rekening en verantwoordelijkheid. Wij zijn niet verplicht om u te controleren en te informeren over eventuele toepasselijke douanerechten en belastingen. Om ze te kennen, raden wij u aan om contact op te nemen met de bevoegde autoriteiten in uw land.

 

 Artikel 5: Betaling

U kunt uw bestelling per overschrijving betalen, wanneer u uw bestelling ophaalt in onze wijnshop in Grevenmacher of online met een creditcard. Betalingen met een kredietkaart zijn beveiligd via de Luxemburgse transactiemaatschappij CETREL.
Kaarten uitgegeven door banken die buiten Luxemburg gevestigd zijn, moeten internationale bankkaarten zijn.

 

 Artikel 6: Retourzendingen

Wij verbinden ons ertoe om elk product dat niet geschikt is terug te nemen, in ruil voor een creditnota.
Deze verbintenis is beperkt tot het jaar van levering van het product, waarbij de factuur als bewijs geldt.
In geval van levering van een artikel, niet in overeenstemming met uw bestelling of beschadigd tijdens het transport, neem dan contact met ons op.

 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven ons eigendom totdat U aan al uw verplichtingen jegens ons heeft voldaan, en in het bijzonder tot de volledige betaling van de prijs.

 

 Artikel 8: Garanties en aansprakelijkheid

Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af in het geval dat het geleverde artikel niet voldoet aan de wetgeving van het land van levering.

Wij zetten ons in voor alle zorg die nodig is in het vakgebied. Onze aansprakelijkheid kan echter niet worden gehandhaafd in geval van schending van onze contractuele verplichtingen als gevolg van een toevallige gebeurtenis of een geval van overmacht zoals gedefinieerd door de rechtsleer van de Luxemburgse rechtbanken.

In geval van niet-substantiële verschillen tussen de foto’s van de producten op onze Site, teksten en illustraties en de bestelde artikelen, zijn wij niet aansprakelijk.

Wij gebruiken alle middelen die ons ter beschikking staan om de diensten te leveren die onder deze algemene verkoopsvoorwaarden vallen. Wij zijn aansprakelijk voor alle directe en voorzienbare schade ten tijde van het gebruik van de site of het sluiten van de koopovereenkomst tussen ons en u. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enig verlies van winst, bedrijfsschade, verlies van gegevens, gederfde winst of enige andere indirecte schade of gevolgschade die niet te voorzien was op het moment van gebruik van de site of het sluiten van het verkoopcontract tussen ons en u.

De bovenvermelde beperking van de aansprakelijkheid geldt niet in geval van diefstal of grove nalatigheid van onze kant, in geval van lichamelijk letsel of aansprakelijkheid voor producten met gebreken.

 

 Artikel 9: Site Access Licentie

Wij verlenen U een beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de Site voor persoonlijk gebruik. In geen geval bent u bevoegd om deze site geheel of gedeeltelijk te downloaden of te wijzigen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Deze licentie staat U niet toe om deze site of de inhoud ervan te gebruiken voor verkoop of enig ander commercieel gebruik (vermelde producten, beschrijvingen, prijzen, downloaden of kopiëren van informatie namens een andere handelaar, gebruik van gegevens, software, grafisch materiaal, afbeeldingen, teksten, foto’s, tools).

Deze site of enig deel van deze site mag niet worden gereproduceerd, gekopieerd, verkocht of geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

U mag geen technieken gebruiken om handelsmerken, logo’s of andere informatie (inclusief afbeeldingen, tekst, modellen) te kopiëren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag geen metatags of andere “verborgen” tekst met onze naam, ons merk of dat van onze groepsmaatschappijen gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Elk ongeoorloofd gebruik zal een einde maken aan de licentie die wij u hebben verleend.

Wij machtigen U, op een niet-exclusieve en herroepbare basis, om een hypertekstlink te creëren die naar de startpagina van de Site verwijst op voorwaarde dat deze link voor ons, of voor onze producten of diensten, geen valse, pejoratieve of schadelijke aard kan creëren. In geen geval kan de creatie van deze hyperlink onze verantwoordelijkheid voor de inhoud van uw site, om welke reden dan ook, inroepen. Elk gebruik in uw link van ons logo, merk of afbeelding vereist onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

Artikel 10: Commentaar, kritiek, communicatie en andere inhoud

Gebruikers van deze site kunnen ons reviews, opmerkingen of andere inhoud sturen; suggesties, ideeën, vragen of andere informatie indienen zolang deze inhoud niet illegaal, obsceen, beledigend, bedreigend, lasterlijk, in strijd met intellectuele eigendomsrechten of schadelijk voor derden is en niet bestaat uit computervirussen, politiek activisme, commerciële verzoeken, massamailing, kanalen of enige andere vorm van “spam”. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als een persoon of entiteit, of liegen over de herkomst van de inhoud.

 

 Artikel 11: Bescherming van persoonsgegevens

Wij zijn toegewijd aan de bescherming van de gegevens die voor u persoonlijk zijn. Alle persoonlijke gegevens die wij over u hebben verzameld, worden strikt vertrouwelijk behandeld, in overeenstemming met de bepalingen van ons beleid voor de bescherming van persoonlijke gegevens.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Luxemburgse recht. Alle geschillen met betrekking tot de commerciële relatie tussen u en ons zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Luxemburgse rechtbanken.

Een van onze prioriteiten is ervoor te zorgen dat onze wijnen op verantwoorde wijze worden geproefd.

We moeten bevestigen dat u de wettelijke leeftijd op alcoholgebruik in uw land heeft bereikt, alvorens u te verwelkomen op de site van Bernard-Massard.

Als er in uw land geen wettelijke leeftijdsgrens op het gebruik van alcohol werd vastgelegd, moet u ouder zijn dan 18 jaar.

Bent u ouder dan 18 jaar ?

Ik bevestig

ALCOHOLMISBRUIK IS GEVAARLIJK VOOR DE GEZONDHEID. CONSUMEER MET MATE.

Staat u op het punt om te bestellen? Dank u wel!

De verzendkosten gelden voor een levering in Luxemburg.

Voor andere landen worden de verzendkosten berekend op basis van het gewicht en leveringsadres.

Voor alle bestellingen uit het buitenland zal ons verkoopteam contact met u opnemen om u ons beste voorstel te bezorgen.

We staan tot uw beschikking voor bijkomende informatie.

Telefonisch Per email